Algemene voorwaarden winactie

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Spring deze zomer een gat in de lucht!’, hierna te noemen: 

de ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Tuinwereld Nederland.

 

1.Deelname

1.1 Deelname aan de Actie is gratis en kan alleen gedurende de actieperiode, van 19-07-2019 tot en met 26-07-2019, hierna te noemen: de ‘Actieperiode’.

 

1.2 Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten

 

1.3 Personeel van Tuinwereld Nederland zijn uitgesloten van deelname. 

 

1.4 Deelnemers kunnen geen enkel recht ontlenen aan hun deelname aan de win-actie en hebben geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor hun inzendingen en/of deelname aan de win-actie

 

2. Prijzen

 

 

2.1 De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze. 

 

2.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. 

 

2.3 Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Tuinwereld Nederland slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit. 

 

2.4 De prijswinnaars zullen binnen twee weken uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de winactie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. 

 

2.5 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

 

3. Gegevens

 

Tuinwereld Nederland respecteert de privacy van deelnemers aan de winactie. Tuinwereld Nederland zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vragen bij deelname aan de winactie naar jouw naam, geboortedatum, emailadres. 

 

3.1 Tuinwereld Nederland vraagt deze persoonsgegeven ten behoeve van: het kunnen verstrekken dan wel leveren van de prijs. Tuinwereld Nederland kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het verstrekken dan wel leveren van de prijs. 

 

3.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

Keer terug naar de win-actie!