Voorwaarden TuinWereld Klantenkaart

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de klantenkaart van TuinWereld. De houder van de TuinWereld klantenkaart, verder te noemen “de klantenkaarthouder”, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de klantkaarthouder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
 

Aanvragen

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een TuinWereld klantenkaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van de deelnemende tuincentra. Deelnemende tuincentra zijn; TuinWereld Wijchen, TuinWereld Malden en Tuinwereld Tiel .

De klantenkaart dient eerst te worden geactiveerd door deze te registreren via onze website (www.tuinwereld.nl) via de servicezuil in de deelnemende tuincentra of via de TuinWereld app. Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie in de deelnemende tuincentra. De aanvraag wordt door TuinWereld beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De Klantenkaart is meteen te gebruiken voor het sparen van punten. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.
 

Mogelijkheden

De TuinWereld klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen in de deelnemende TuinWereld tuincentra. Deze voordelen worden door TuinWereld bepaald. Voor klantenkaarthouders worden daarnaast speciale acties en activiteiten georganiseerd. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de TuinWereld klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van een geactiveerde kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven. De klantenkaart is niet te gebruiken bij GartenWelt Bocholt. 

Eigendom van de TuinWereld klantenkaart

De TuinWereld klantenkaart blijft eigendom van TuinWereld. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. De klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of de houder van de kaart de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. TuinWereld kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten innemen. Indien de pashouder de TuinWereld klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij één van de deelnemede tuincentra.
 

Wijziging en beëindiging

TuinWereld behoudt zich het recht voor om de aan de TuinWereld klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. TuinWereld behoudt zich tevens het recht voor, het TuinWereld klantenkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de deelnemende tuincentra en/of op onze website. Tevens behouden wij ons het recht voor om een  TuinWereld klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij TuinWereld en staat niet open voor discussie.
 

Spaarsysteem

Op uw aankopen ontvangt u spaarpunten, bij iedere euro ontvangt u 2,5 spaarpunten. 
Verzilveren kan vanaf 500 punten, 500 punten vertegenwoordigen €5,- 
U ontvangt bij het verzilveren directe kassakorting.

U kunt de gespaarde punten terugvinden onderaan uw kassabon en op www.tuinwereld.nl. Uw gespaarde punten zijn onbeperkt geldig.

Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden.

U ontvangt géén spaarpunten op aanbiedingen, cadeaubonnen, gas en gasflessen, arbeid, bezorg- en bestel tarieven, horeca en vuurwerk. 

Punten kunnen alleen worden gespaard over aankopen betaald aan de kassa’s van de deelnemende tuincentra in Wijchen, Tiel en Malden. Het is niet mogelijk om punten te wisselen tegen contant geld. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

De deelnemende TuinWereld tuincentra kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de klantenkaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de klantenkaarthouder verrekenen.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de TuinWereld klantenkaart zijn de TuinWereld tuincentra gerechtigd een aan de klantenkaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de klantenkaarthouder terug te vorderen.

Bij verlies of diefstal van uw klantenkaart kunt u bij de informatiebalie een formulier invullen en inleveren. U krijgt dan een nieuwe klantenkaart.

Klantenkaart vergeten? Met de digitale TuinWereld app heeft u de digitale klantenkaart altijd bij u wanneer deze is aangemeld/geactiveerd. 

Gespaarde punten zijn niet te verzilveren bij GartenWelt Bocholt.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens op het aanvraagformulier en de aankopen van de klantenkaarthouder, worden opgenomen in het TuinWereld klantenkaart gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. TuinWereld kan de gegevens gebruiken voor het persoonlijk informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. TuinWereld kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan TuinWereld (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door TuinWereld nooit aan derden verstrekt, tenzij TuinWereld daartoe wettelijk wordt verplicht.

Wanneer de gegevens van de klantenkaarthouder wijzigen, de klantenkaarthouder geen informatie over de voordelen van TuinWereld klantenkaart meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het TuinWereld klantenkaartprogramma wenst te beëindigen, kan de klantenkaarthouder dit melden via de TuinWereld website door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen.
 

Aansprakelijkheid

De deelnemende TuinWereld tuincentra aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de TuinWereld klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de TuinWereld klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn TuinWereld tuincentra niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/ of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de TuinWereld klantenkaart. Bovendien zijn de TuinWereld tuincentra niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de TuinWereld klantenkaart.